سه شنبه, 23 مهر 1398

اطلاعات

 

bakhshname

 

 

sarfasle reshte

 

 

jozavat

جزوه اکواپونیک

تماس با ما

                                                       برنامه كلاسهاي  آموزش مهمانداري                                          

 

 

اساتيد محترم

 

ساعت

 

روز

 

درس

 

جناب آقاي مهندس علي نجفي

 

9:30/15

 

شنبه

 

Fatigue

 

جناب آقاي مهندس علي خدام

 

9:30/15

 

دوشنبه

Safety management system

 

جناب آقاي دكتر قباد شمس الديني

 

9:30/15

 

سه شنبه

 

First aid

 

جناب آقاي مهندس علي خدام

 

9:30/15

 

چهار شنبه

Safety management system

 

جناب آقاي مهندس علي نجفي

 

9:30/15

 

پنجشنبه

 

Fatigue