جمعه, 04 بهمن 1398

جزوه اکواپونیک

1- سرمایه گذاری به صورت مالکیت قدرالسهم نگین شهر فرودگاهی
پروژه نگین شهر فرودگاهی قم در قالب واگذاری مالکیت قدرالسهم انجام میپذیرد دراین مرحله واگذاری قیمت هر قدرالسهم با %10 تخفیف و به قیمت 990/000 تومان عرضه میگردد. لازم به ذکر است ارزش اسمی هر قدرالسهم 1/100/000 تومان می باشد. انشاا.. پس از گذشت یکسال مجموعه به سود دهی رسیده و بهره برداری می گردد.که ضمن ارزش افزوده هر قدرالسهم سرمایه گذاری سالانه مبلغ %10 سرمایه گذاری خود را در قالب بن خرید می تواند از

خدمات مجموعه شهر فرودگاهی استفاده نماید که شامل استفاده از رستوران ها ، تهیه بلیط های داخلی و خارجی ، رزرو هتل های مربوط به شرکت ارم کیش ، استفاده از کلاس های آموزش علوم و فنون و خلبانی و تعمیر و نگهداری هواپیما و حتی افزایش سهام می تواند استفاده نماید.

 

روش دیگر برای خرید قدرالسهم :

 

2- سرمايه گذار بايستي در هنگام خريد سهام يكي از موارد ذيل را انتخاب نمايد.
1-2- خريد سهام بدون تخفيف و استفاده از 30% خدمات و يا افزايش سهام در پايان هر سال
2-2- خريد سهام بدون تخفيف و استفاده از 30% تسهيلات در قابل دريافت سود مشاركت 15% ساليانه به صورت علي الحساب نقداً و استفاده از 15% خدمات و يا افزايش سهام در پايان هر سال
3-2- خريد سهام بدون تخفيف و دريافت سود مشاركت 25% ساليانه به صورت علي الحساب نقداً در پايان هر سال


تبصره

1- در صورت انصراف سهام دار از سهم خود بازخرید سهام سرمایه گذاربا %25 سود سالانه تضمین می گردد.

2- تا 3 ماه شامل تبصره یک نمی گردد.

3- سود سالانه فقط به مبلغ فیش واریزی تعلق میگیرد و چکهایی که وصول شده و از تاریخ چکها تا تاریخ وصول ( نه به چک های مدت دار)

4- حداقل زمان باز پرداخت یکماه می باشد.

 

 

سرمایه گذاری به صورت خرید قدرالسهم فرودگاه بین المللی قم با ارزش اسمی 5.000 تومان

1- سهام عادی:
خرید با تخفیف مرحله ای در زمان های محدود و معین می باشد و ارم کیش بازخرید کل قدرالسهم سرمایه گذاری شده را طبق قرارداد

تعهد می نماید و چنانچه قدرالسهم ارزش افزوده پیدا نکرده باشد، مبلغ سرمایه گذاری با سود 27% روزشمار سالیانه علی الحساب پرداخت می گردد.
2- سهام طلایی (بدون ریسک):
خرید با قیمت 5.000 تومان (ارزش اسمی) و دریافت سود مشارکت 24% روزشمار سالیانه هر3 ماه یک بار و استفاده از 10% بن خریدکالا

و خدمات بلیت و هتل کیش، مشهد و .... در پایان هرسال. درصورت عدم استفاده از بن خرید، 6% نقد پرداخت می گردد.


نحوه خرید قدرالسهم:
متقاضیان خرید قدرالسهم نگین شهر فرودگاهی می توانند با دفترمرکزی به شماره32603333-025 تماس حاصل نموده و از نحوه واریزی قدرالسهم و مشارکت در مالکیت مطلع شده و سرمایه گذاری خود را در مرحله اول(سرمایه گذاری اولیه)انجام دهند.