جمعه, 04 بهمن 1398

جزوه اکواپونیک

سرمایه گذاری (مالکیت عرصه و عیان مشخص در غالب خرید مغازه های تجاری و اداری)
یکی دیگر از سرمایه گذاری در فرودگاه بین المللی قم و شهر فرودگاهی خرید مغازه های تجاری (تجاری خدماتی)و اداری می باشد.چندین مجتمع تجاری در نگین شهر تعریف شده اعم از:
1- مجتمع پشتیبانی( خدماتی- تولیدی )
2- غرفه های بازار روز (خدماتی) – شهرغذا
3- مجتمع تجاری
4- شاپینگ سنتر و بازار بانوان
5- بازار تولیدات ورزشی و تجاری ( بورس کالای ورزشی )
6- شهر ماشین
7- انبار و کارگاه های تولیدی و خدماتی داخل فرودگاه و شهر ماشین (Car City)
8- مغازه های داخل و بیرون ترمینال مسافر بری
در حال حاضر در حال ساخت مجموعه های تجاری ذکر شده می باشد که حداقل متراژ 19 متر و حداکثر 600 متر می باشد.
همچنین در ترمینال مسافر بری فرودگاه تعدادی مغازه های تجاری (داخل و بیرون ترمینال)درحال ساخت میباشد که کاربردهایی چون،بانک،صرافی،دفتر هواپیمایی،ایرلاین و ... را دارد.

برای اطلاع بیشتر با دفتر مرکزی تماس بگیرید.

 

قیمت های زیر در سال 94 اعمال میشود و تا قبل از عید سال 94 به قیمت های قبلی می باشد.

 

قیمت های غرفه ها ________________________________________________

مجتمع تجاری (دوطبقه) 

طبقه همکف هر متر مربع   75/000/000  ريال ورودی (مترمربع)   120/000/000 ریال
طبقه اول هر متر مربع        65/000/000  ريال ورودی (مترمربع)    90/000/000  ریال

 _______________________________________________________________

مجتمع پشتیبانی( خدماتی- تولیدی ) یک طبقه  هر متر مربع   65/000/000  ريال

_______________________________________________________________

غرفه¬های بازار روز (خدماتی) طبقه همکف      هر متر مربع   75/000/000  ريال

_______________________________________________________________

ترمینال

داخل ترمینال (یک بر) 72 متری متر مربع        350/000/000 ريال
داخل ترمینال (دو بر) 36 متری متر مربع         550/000/000 ريال
داخل ترمینال(سه بر) 36 متری متر مربع        650/000/000 ريال
ورودی ترمینال (محوطه باز ) متر مربع             280/000/000 ريال

_______________________________________________________________

توریست ترمینال

ترمینال توریستی ( طبقه همکف )     متر مربع 120/000/000 ريال
ترمینال توریستی ( طبقه اول و دوم ) متر مربع 80/000/000   ريال

_______________________________________________________________

شاپینگ سنتر و بازار بانوان            مترمربع     250/000/000  ريال

_______________________________________________________________

بازار تولیدات ورزشی و تجاری ( بورس کالای ورزشی )

طبقه همکف         هر متر مربع                       75/000/000 ریال
طبقه اول و دوم     هر متر مربع                       65/000/000 ریال

_______________________________________________________________

انبار و کارگاه های تولیدی و خدماتی داخل فرودگاه  و شهر ماشین ( Car City)

فاز اول شهر ماشین/کارگاه   400 مترمربع عرصه و اعیان       3/500/000/000  ریال     ( مالکیت دائم)
انبار های داخل فرودگاه        400 مترمربع عرصه و اعیان       4/000/000/000  ریال (رهن و مالکیت دائم)

 

                                 به اضافـه سالانه 200/000/000 ریال ( اجاره)