پنج شنبه, 21 آذر 1398

اطلاعات

 

bakhshname

 

 

sarfasle reshte

 

 

jozavat

جزوه اکواپونیک

شرایط پذیرش دانشجو

 

*شرايط خلباني :حداقل سن 18 سال تمام /كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیر پزشكي /قبولي در تست پزشكي /تاييد حراست
*شرايط تربيت مهمانداري : حداقل سن 18 سال تمام /كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیر پزشكي /قبولي در تست پزشكي /تاييد حراست/فيزيك بدني مناسب/قدبراي ميهمانداري پرواز خانمها 162الي 175 و آقايان 175الي 185
*شرايط ديسپچري : حداقل سن 18 سال تمام/ديپلم/ كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیر پزشكي
*اولويت ثبتنام با افرادي مي باشد كه پيش پرداخت شهريه خودرا واريز نموده باشند.
*تعهدي در اشتغال زايي افراد در فرودگاه بين المللي قم نمي باشد،اين مركز صرفا يك آموزشگاه مي باشد.
*تدين به يكي از اديان رسمي كشور.
*تكميل فرم ثبتنام اوليه به همراه كپي مدارك الزامي مي باشد.