پنج شنبه, 21 آذر 1398

اطلاعات

 

bakhshname

 

 

sarfasle reshte

 

 

jozavat

جزوه اکواپونیک

مديريت :
مديرعامل : جناب آقاي كاپيتان سيد محمدرضا سيف
تلفن : 32603448 - 025
فكس : 32603659
آدرس الكترونيك :این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
صندوق پستي : 3713955635
آدرس دفتر : ساختمان مركزي :قم. نبش ميدان ارتش (ايران مرينوس )


واحد پزشکی هوایی

دکتر قباد شمس الدینی

تلفن : 32603448-025

09123115550

فاکس : 32603659-025

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 


مدير اداري: خانم مريم اسكندري 

تلفن: 32603448-025

فكس : 32603659 

صندوق پستي :3713955635


كارشناس استاندارد : جناب آقاي سيد محمدعلي مروج
تلفن: 02532602929
فكس : 32603659
صندوق پستي : 3713955635


كارشناس آموزش :خانم رويا اراضي

تلفن :32602929-025

فكس :32603659

صندوق پستي 3713955635